סיור במפעל

תחנה קרקעית

תחנה קרקעית

תחנה קרקעית

תערוכת מפעל

תחנה קרקעית

תחנה קרקעית

factory (8)
factory (9)
factory (16)
factory (18)
factory (15)
factory (2)
factory (1)
factory (3)
factory (6)
factory (10)
factory (5)
factory-99_01
factory (14)
factory-99_09
factory-99_12
factory-99_05
factory-99_03
factory-99_06